Neugodni aspekti z vozlišči


Sonce v kvadratu z vozlišči

Obstaja karmični dolg do očeta, moža ali osebe avtoritete. Zavest o sebi zavira evolucijo in je zato potrebno ne poudarjati osebni ego in vsekakor zmanjševati egocentričnost. Vse v simboliki sonca veže osebo in preprečuje njen napredek. Pomanjkanje volje, moči in ne-uravnoteženje želja in možnosti, ker je v prejšnjem življenju oseba bila preveč dominantna proti neki osebi( če je sonce v moškem znamenju), to je najpogosteje proti partnerju ali je bil izpostavljen dominiranju v razmerju ( če je sonce v moškem znaku), kar ga je končno napravilo grobo osebo brez občutka za subtilnost veze ampak bolj za absolutizem in komando.

Luna v kvadratu z vozlišči

Karmični problem je vezan na družino, mater in ženo. Korenine in prevelika vezanost na preteklost in družino zavira razvoj osebe. Emotivno nezadovoljstvo in neprilagojenost. Ni treba vedno postopati po čustveni naravi. Krivica s katero se oseba stalno srečuje se mora sprejeti in prebroditi. Težko je vzpostaviti  bližino in čustveno stabilnost. Če je Luna v ženskem znaku , v prejšnjem življenju se je nekdo iz družine, pogosto mati, vmešal v razmerje osebe s partnerjem, kar je bil razlog prekinitve veze. Če je luna v moškem znamenju , oseba sama je bila ta , ki je v nekem trenutku bila v situaciji, da svojim otrokom ( ravno zato, ker so v vprašanju lunini vozli) prepoveduje, da vzpostavijo odnos z neko osebo , ker se to na nek način tolče s principi družine in podobno. Zato v tej inkarnaciji oseba mora nadaljevati tam, kjer je na en ali drug način  (aktivni ali pasivni) naredila napako.

Merkur v kvadratu z vozlišči

Intelekt in razum slabijo  ravnotežje in onemogočajo evolucijo. Karma je vezana za brata in napačno odločitev, ki jo je oseba napravila. Ustvarja mentalno napetost zato se mora paziti pri odločitvah in besedah. Težko je najti racionalno rešitev. Tukaj razum v prejšnjem življenju ni bil dostojen problema v katerem se je Duša nahajala in je napravila poteze »na pol poti« in to pomeni – sigurno je grešil, ker je ostal samo nemir. Zato sedaj živi nesporazum med partnerjema, zato je potrebno vaditi intuicijo, vedno prej, kot čisto logiko, če je potrebno najti neko rešitev v odnosih.

Venera v kvadratu z vozlišči  

V tem primeru vsaka emotivna angažiranost ustvarja neravnotežje v človeku in zavira njegov napredek. Dolgovi skozi partnerske odnose. Velika emotivna nesigurnost in nezadovoljstvo. Važno je biti posvečen partnerju in brezpogojno dajati. Oseba trpi, ker ne more od partnerja dobiti pričakovano. Vse to se dogaja, ker v prejšnjem življenju oseba ni mogla, da se odloči s katerim partnerjem bi želela biti in je bila in z enim in drugim, kar je privedlo do nezadovoljstva na obeh straneh. V podobni situaciji se bo oseba našla v tem življenju in to je od česa lahko nadaljuje in da sedaj položi izpit in globlje in bolj predano ljubi, ker v tej globini se skriva rešitev spajanja nasprotnosti.

Mars v kvadratu z vozlišči

Prepiri, bes in agresija rušijo možnost evolucije. Oseba deluje nepremišljeno in ruši svojo stabilnost. Pogosto je možna pojava določenega moškega v tem življenju zaradi katerega se osebi poruši mir in bo skrenila s poti evolucije. Ta moški je oseba s katerim je bila v vezi v prejšnjem življenju ampak se je odnos prekinil zaradi nekakšnega prepira in je sedaj potrebno nadaljevati tam, kjer se je nekoč obstalo. V vsakem primeru je to inkarnacija v kateri bo preveč energije porabljeno. Dobro je  trenirati borilne veščine, ker se tako oplemeniti Mars in obvladuje energije. Potrebno je obvladati seksualno energijo.

Jupiter v kvadratu z vozlišči
 

Ta aspekt daje nezadovoljstvo, ker se želi več, kot se lahko dobi. Apetiti so preveliki in oseba je nezadovoljna.  Nerealne težnje in pokvarjena morala. Dolgovi vezani za moralo in etiko. Neskladje v tujini. Potrebno je biti srečen s tistim, kar se ima. V prejšnjem življenju je oseba odnos s partnerjem ogrozila (Če je Jupiter v moškem znaku) ali je pretrpela izgubo v odnosu (Če je Jupiter v ženskem znaku) zaradi denarja ali vere, včasih celo zaradi nekih principielno-mentalnih stališč (posebno, če je Jupiter v Dvojčku ali v Devici) o čemer bo detajlno povedal element znaka v katerem se Jupiter nahaja. V tem življenju bo zaradi tega naletela na osebo, ki je v popolnoma drugi materialni ali izobrazbeni situaciji ali je celo druge vere ( vse je odvisno od tega kaj je Jupiter predstavljal v prejšnjem življenju , kar je definirano z naravo znaka v katerem se sedaj nahaja),  potrebno je da premaga to oviro, da bi rešila svoj karmični problem, ki ji direktno zavira evolucijo in kroženje energije z naravo ( kar je vedno simbolizirano tokom zavesti, ki se ravno tako kot skozi hrbtenico, giblje od Severnega vozlišča do Južnega in obratno).

Saturn v kvadratu z vozlišči


Mora se iti skozi zapuščanja, samote in stisko. Iz tega se razvija strah in nezadovoljstvo. Potrebno je najti  zadovoljstvo v enostavnih in skromnih življenjskih stvareh. Tukaj se že najmanjša vezanost kaznuje, zato je za osebo najbolje da vzdržuje odnos s katerim ni nikakor vezana, ker se preveč z lahkoto izgubi tisto za kar je oseba vezana. Potrebno je najti konstanto v času za vsa nasprotja. Karmična lekcija je sestavljena v učenju prevzemanja odgovornosti in ne-branjenju , ker je v preteklosti ravno tukaj nastal krč , ki še danes ustvarja potrebo za obrambo, kar je preraslo v napad. Oseba je v prejšnjem življenju bila zapuščena ( Saturn v ženskem znaku) ali je zapustila (Saturn v moškem znaku), in razlogi za to so zopet definirani z naravo znaka v katerem se Saturn nahaja. V vsakem primeru , v tem življenju prihaja do iste situacije od katere je potrebno nadaljevati tisto, kar je ostalo nedorečeno in najti »najmanjši skupni imenovalec« izmed dveh nasprotij  v mislih dveh oseb, ki ta odnos ustvarjata.

V kolikor so planeti v aspektu do vozlišč transcendentni je potrebno, da so v aspektu z nekim osebnim planetom, da so vladarji ali v kotnih hišah, da bi jih oseba lahko ozavestila. Samo v tem primeru ta planet lahko smatramo, kot most med vozlišči. V vsaki drugi situaciji ta planet ne bo imel moči oziroma kanal, da deluje. Takšne aspekture so generacijske.

Uran v kvadratu z vozlišči
  

Oseba je zelo nervozna. Dogajajo se hitre spremembe, ki izzovejo stres in ravnotežje je porušeno. Vsak poskus upora ali osvobajanja ruši mir. Pogosta so psihosomatska obolenja. Prijatelji vnašajo nemir in preprečujejo narušavaju pot evolucije. Ločitev skozi katero bo oseba šla, drastično in hitro ji bo porušilo vitalnost. Važno je biti iskren in odprt za spremembe. Prejšnje življenje je okarakterizirano z uporom proti klasičnim razmerju v katerem je prišlo do neverjetnih preobratov situacij, najbolj neverjetnih dogajanj, od prevare partnerja z osebo istega spola , do incesta in vseh tistih dogajanj, ki v razmerju lahko privede do šokantne in nepričakovane ločitve in razpada veze. Tudi tukaj se lahko gleda, če je Uran v moškem ali ženskem znaku ( ALI JE Duša bila »akter« ali »žrtev« dogajanj). Vsi ostali aspekti do Urana bodo opisali kakšna vrsta stresnega in čudnega razpada veze je bilo govora.

Neptun v kvadratu z vozlišči
  

Oseba je nezaupljiva in preplašena. Ni ji jasna preteklost niti ne more napraviti jasen plan. Ne bi smela koristiti narkotike in alkohol. Če oseba sama ne laže in ne vara potem je nalagana in prevarana, ker je to ravno to česar se boji in kar je nekdaj delala sama. Tukaj je najpogosteje pod vprašanjem karma izigranega zaupanja  in bolj redko religija, ki je bila prepreka v razmerju ampak bolj pogosto sama prevara. Če je Neptun v ženskem znaku je vprašanje razočaranje, ki ga je oseba doživela, preko česa ni mogla iti in bo zato ponovno v tem življenju imela situacijo v kateri nadaljuje tam, kjer je nekoč obstala, to pomeni – vse se začne od ene prevare, ki se ji bo zgodila in ona se bo našla v situaciji razočaranja. Njena naloga je, da sedaj premaga bolečino in ponovno veruje. Važno je, da istočasno zelo težko doseže brezpogojno vero. V nasprotnem občutek izgubljenosti jo vodi v napake in temo v katere je v preteklosti že padala. Seveda, v kolikor je Neptun v moškem znaku, karma je vezana za prevare, ki jih je oseba sam napravila, kar je vodilo do nezmožnosti, da obdrži vsaj eno vezo resnično in bližnjo.  Ker se bo v tem življenju našla v situaciji, da bo v priliki, da prevara, njena glavna naloga je, da se tej skušnjavi upre, kar bo lahko napravila edino, če bo ozavestila potrebo za bližino in naravnost namesto precej nezavedne izumetničenosti, ki jo ta kombinacija po inerciji daje.

Pluton v kvadratu z vozlišči


Oseba je prevzeta s strastjo in ljubosumjem, občasno tudi z mržnjo, ki ruši stabilnost. Pogost je seksualni problem. To je lahko zelo težko v koliko r je dominantno ker celo življenje postane destruktivno in nevarno. Neprijetnosti zaradi vojne ali smrti. Potrebno je obvladati strast in nezavedno. V preteklosti je napravljena karma mržnje v nekem odnosu, kjer je lahko prišlo do uboja, zato se bo v tem življenju  odnos nadaljeval z iste pozicije, kjer se je nekoč strastno prekinilo. Situacija od koder se ta odnos nadaljuje je ravno nevarnost, vojna ali bližina smrti. Seveda, ko strasti gredo izven kontrole in dve osebe spoznajo, da sta pravzaprav karmični ne-prijatelji in da ves čas živita v nekem tunelu v katerem jih samo strast zadržuje, se one nahajajo na preobratu , da končata vezo za vse čase ali da se skozi seksualno igro ponovno najdejo spojeni. Vezo je tukaj vsekakor potrebno transformirati in oditi iz tunela in to vedno pomeni ne odreči se ampak obvladati strasti in preiti na drugo stran, na stran tistega česar se je oseba vedno najgloblje bala. Šele s tem se globok karmični problem, ki ima tesnost s prekletstvom – rešuje.