KARMIČNI CIKLUSIVsa karmična učenja predstavljajo določen niz življenja , ki je med seboj povezan iz različnih izkušenj skozi katera človek prehaja, v glavnem se mentalno ne spominja prejšnjih življenj. Namen tega je, da Duša sama doseže določeno višje stanje zavesti o vseh možnostih življenja, a ne intelekt – kar bi bilo, če bi se človek direktno spominjal svojih prejšnjih življenj. Seveda, določeni posamezniki v določenih trenutkih imajo vpogled v svoja prejšnja življenja ampak to se vedno razume, kot neka vrsta razširjene zavesti, oziroma »zasluge« za nekaj takega.

Drugi večji ciklus  je predstavljen s trojno strukturo tega ciklusa od 3 – to je 9. Ta je izražen v naravi števil, ki gredo v ciklusu do 9 in za ta namen se koristi numerološki model zmanjšanja datuma rojstva na enomestno število, pri čem dobimo »svojo karmično število«. To število je lahko od 1-9. Skozi ta ciklus je izražen namen življenja osebe in njegova glavna karmična naloga v tej inkarnaciji.

V odvisnosti od tega za katero število gre, v rojstni karti osebe pregledamo to hišo skozi katero je opisana njena ključna naloga in namen v tem življenju.

Zakaj ni več kot 9 , kaj je z ostalimi hišami? Odgovor na to vprašanje je delno opisano v poglavjih na začetku ( od 9 -12 hiše je pravzaprav opisan prenatalno obdobje oziroma kaj se dogaja po smrti ali pred rojstvom.

Bistvo je v tem, da je celo življenje v enem horoskopu določen z zgodbo od 1. (življenje) do 8. Hiše (smrt). Pomeni, da je kompletno »realno« predstavljeno življenje določeno od 1 -8. 9 je že ena zaokrožena slika in predstavlja vse, kar je 1+2+3+4+5+6+7+8 skupaj, ker je seštevek = 36 =9.

Življenje se začne od 1 in konča z 8. V karmičnem pomenu so ostale hiše »hiše zakona« in opisujejo pot do sledeče inkarnacije. To so 9,10,11,12 hiša. Tradicionalni vladarji teh 4 hiš so Jupiter, Saturn, Uran, Neptun , kar nedvosmiselno govori o »hišah višjega reda« , ker njim vladajo planeti, ki niso osebni. Osebni zemeljski planeti so zadolženi za hiše  od 1 do 8. Od Marsa se prične ( naravni vladar prvega znaka Ovna)  in z Marsom se konča ( naravni vladar 8 znaka škorpijona) in vse ostalo ima simetrijo…

Pri določanju karmičnega števila je dobro opaziti, da so znotraj celotnega ciklusa  od 9 vsebovana tudi 3 pod-ciklusa , tako se dobi skupina v katero spadajo karmična števila od 1-3, ki so v kategoriji dela na določenem delu psihološkega in mentalnega plana , zatem 4-6 v katerih se rešujejo naloge iz področja občutkov-čustvenega bloka in skupina od 7-9 kamor spadajo področja, ki so v nezavednem delu človeka , zato so najmanj vezana za njega osebno in zavestno ampak so bolj izražena skozi stvari okoliščin in odnosa skozi katere se uči.


Karmično število 1

Glavna tema osebe je oblast 1 hiše in reševanje problema osebnosti, kot tudi problem z egom. Tukaj se pogosto nahaja preveč dominantna in izjemno poudarjena osebnost in to zaradi tega, ker v bistvu še ni našla sebe v pravem smislu. Kot, da ji primanjkuje še parametrov od katerih bi izgradila sebe na pravi način. Zaradi tega je njena naloga, da najde sebe ampak pot je v stalnem premagovanju sebe. Potrebno je pogledati kaj se nahaja v 1. Hiši, kje je vladar 1 hiše in tu bo poudarek osebnosti in odgovor kako premagati sebe. Kako bo to težko ali ne – povedo planeti v 1 hiši, kot tudi pozicija in aspekti vladarja 1 hiše. V kolikor so planeti v 1 hiši v slabih aspektih ali vladar v trdnih znakih bo osebi zelo težko izpolniti nalogo, ker je narava ega zelo močna.

Karmično število 2

Tema tukaj so materialne zadeve, kot tudi vse kar je povezano z občutkom, da je nekaj »naše« in je to zgodba o pristranskosti v emocijah, ker 2 je emotivna kombinacija prisvajanja. To je zelo podobno Luni, ki je v Biku egzaltirana in to je ravno občutek, da je nekaj naše. Za te osebe je najvažnejše razvijanje sposobnosti, da lahko dajejo, da se naučijo da nikoli ne morejo izgubiti, ker vse kroži in s kroženjem se povečuje. Če je tukaj naloga težka, oziroma če so v hiši malefiki ali je na kakšen drug način ogrožena serija 2, bo oseba šla skozi izgube in ne imetja tako dolgo dokler se ne nauči skrivnost pridobivanja, ki je samo v dajanju vsebovana.

Karmično število 3

Zadnja faza prvega pod ciklusa od tri vezana je za umetnost mišljenja in končno moč odločanja, zato se tukaj usmeri pozornost na 3 hišo in celo serijo 3. Ker je tukaj pravzaprav dana priložnost, da napravi neko važno odločitev , se lahko to smatra, kot ugodno število. Vendar je včasih ta naloga težka v kolikor ima oseba v tej hiši malefike, ker se bo v tem primeru učila od lastnih napak. Ta hiša ima od vseh največ veze s svobodo in svobodno voljo in, če je Uran na nek način povezan z njo postanejo stvari poudarjene in oseba nosi večjo odgovornost.

Karmično število 4

To je malo težje število glede na to, da nosi s sabo družinsko in genetsko karmo, pa je s tem oseba dosti določena. To so stvari, ki so družinske in oseba se težko s svojo voljo oddvoji od njih, ker so globoko emotivno vsajene v njo. To so pogosto okoliščine, ki osebo lahko zakopljejo, zato, ker je število 4 po naravi zelo sorodno Saturnu, ki omejuje okoliščine. Oseba lahko ima zelo težak karakter samo zaradi tega, ker je njena zgodba iz 4 hiše zelo težka. Tukaj je potrebno delati v podzemlju svoje nezavednosti in reševati probleme z enim od staršev. Iz nekega razloga je važno, da oseba prebiva na nekem določenem mestu. Najpogosteje je to mesto v katerem je rojena in kjer živi – ali v vsakem primeru je važno mesto prebivanja v katerem se bo oseba našla, ker bo ravno skozi to mesto iznašla  sebe ali reševala neke stvari,  ki so za njo važne.

Karmično število 5

To število nosi s seboj veselje in možnosti, da je oseba lahko kreativna oziroma, da spozna zakon, ki pravi, da bo boljša v kolikor je srečnejša in da največje uspehe mora da doseže z največjo lahkoto v svojem veselju. Včasih je usoda teh ljudi, da imajo otrok, ki bodo imeli pomembne vloge v življenju. V vsakem primeru, naloga teh ljudi je naloga ustvarjanja. Lahko se zgodi, da se v 5 hiši najdejo tudi zelo čudni planeti, kot so Neptun ali Uran in tedaj bo oseba imela nalogo, da skrbi o otrocih, ki niso njena ali da sprejme posvojene otroke a včasih pri svojem izražanju morajo ustvariti nekaj popolnoma posebnega itd., vse je odvisno od ostale simbolike. Če so poudarjeni malefiki v tej hiši, tedaj lahko oseba doživi bolečino in žalost skozi osebe, ki jih ima rad in njegova naloga v tem primeru je , da ljubi nevezano, da ustvarja in da ne skrbi o usodi tistega, kar je ustvarila. Učiti, se veseliti, biti srečen in ustvarjati v vseh okoliščinah – to bi bila zgodba o 5

Karmično število 6

To je število, ki je zelo »zemeljsko« in takšno ga je potrebno sprejeti. Sposobnost 6 je da ustvari red od materije, kot tudi da ustvari red v prostoru v katerem se nahaja. Vloga 6 je sprovajanje zakonitosti vesolja na Zemlji. To je zato, ker je v svojem bistvu 6 isto kot 9, samo z obrnjenimi poli ( 6 predstavlja spiralo, ki gre proti zemlji, medtem ko 9 gre proti Nebu). Število 6 predstavlja tako involucijo , medtem, ko je  9 evolucija. Namen učenja 6 je ustvarjanje reda v malem po vzoru velikega, zato je tukaj zelo važno vzdrževati skladno delo fiziologije, ker je  fiziologija mikrokozmos v katerem se odražajo vsa dogajanja makro kozmosa in bo oseba tukaj s skromnostjo ( ker mora polagati pozornost na male stvari in jih držati v redu) razvila največje možno znanje upravljanja z življenjem – preko sebe. No, za to je potrebna zelo čista serija 6, v nasprotnem bo oseba dosti bolj omejena vsako-dnevnikom in svojo rutino in brez suma, da v sebi nosi ključe kompletnega Univerzuma. Ker se s tem številom zaključuje drugi pod-ciklus, se v njemu vidi kaj se je oseba naučila skozi predhodnih dveh karmičnih nalog istega pod-ciklusa (4,5), ker je kompletna občutek- emotivna narava končno izražena v navadnem, vsakodnevnem funkcioniranju fiziologije.

Karmično število 7

S tem številom pričnemo tretji ciklus razvoja sebe skozi razvoj druge osebe in to se odvija skozi umetnost odnosa. S to nalogo oseba odhaja na  nasprotno točko in tu se dotakne tistega od kod izvira. To je zelo močno mesto samo po sebi, ker vedno privede osebo do tega , da mora premagati samega sebe, oziroma da mora biti tisto, kar je nasprotno od njega, da bi bil to, kar v resnici je. Kakršnakoli oseba je, samo v odnosu z nekom, z osebo važno ali ne-važno, bo našla to skrivnost, ki v vsakem odnosu živi. Zato se 7 vedno povezuje z mističnim, ker je 7 na vratih neskončnosti ( pred 8). Število 7 oseba je že prišla blizu 8 in vstopa v tisto os, ki je nasproti 1, zato oseba mora videti sebe iz nekega drugega kota, kot da se gleda iz »drugega sveta«, v vsakem primeru iz sveta, ki v drugi osebi živi. Zato je konkretna karmična naloga tukaj reševanje odnosa z neko osebo, oziroma njen razvoj – ki je pogoj za razvoj osebe. Potrebno je polagati pozornost na vse, kar deluje iz 7 hiše, kot tudi na vladarja 7 hiše. To število se gleda, kot zelo mistično in globoko število, ki ima veliko svojih skrivnosti. Ampak 7 ve, da največja skrivnost ni tista, ki jo človek pozna ampak tista, ki živi v odnosu dveh ljudi. To so zadeve, ki končno ostanejo, ker spet 7 ve, da tudi, ko ne bo več njega , kot telesa in uma bo ostal njihov odnos – ki je pravzaprav odnos izmed te osebe in vsake druge osebe. Vsi odnosi, ki se ustvarijo ostanejo za vedno in sami »lebdijo« in obstajajo v vesolju kot subjekt s katerim oseba ustvarja in oblikuje svoje telo oziroma vse svoje okoliščine.  Preprosto, s temi odnosi, ki se stalno ustvarjajo, se ustvarja tudi lastno bodoče telo oziroma lastna bodoča karma, ker končno po 7 se gre v 8 in iz te transformacije dobiva se tisto, kar je v odnosu bilo. Tisto, kar je neposredno pred 8 je tisto, kar bo nastalo, ko se človek ponovno rodi – a to s o odnosi ( 7. Hiša). In tako so vsi odnosi, ki jih je človek imel tisti, ki oblikujejo njega samega in kompletno njegov krog, ki oblikuje njegovo usodo. V odnosih se izvaja razsodba ( 7. Hiša, tehtnica - sojenje).

Karmično število 8

Če je nekdo 8, on je v tem življenju v »tunelu« in prehaja skozi stalne transformacije, 8 hiša in vladar 8 hiše so za to osebo izredno važni. To ni stabilno mesto razen, če oseba sprejme, da v tem kar je simbolika 8 živi in da vlada temu, da je tisti, ki vodi iz enega v drugi svet, ko je nekje izmed in ko je potrebno, da se nahaja v fazah spremembe. Občasno je tem ljudem sojeno, da so med dvema zakonoma oziroma, da imajo en zakon, ki ne bo uspel in da ostanejo izmed , da živijo v 8 na razne načine- kar ne mora biti nujno slabo. Tukaj se mora spoznati in razumeti skrivnost spremembe, skrivnost smrti in pridobiti določene moči, ki vedno dajejo življenje, ker smrt je zelo važen del življenja, ki je vsekakor večen. Vendar, ta naloga spada v najtežje ( kot tudi s 4), ampak ni nemogoče uresničiti njegov namen. Tisti, ki uspe da uresniči namen 8, je očistil enega važnih kanalov v tem življenju.  

Karmično število 9

To je število zaokrožene celote vseh števil. To je zelo važno in zelo popolno število. Ima v sebi nagnjenost da zedini vse v tem življenju, vse v enem trenutku: in 1,2,3,4,5,6,7,8 je vsota 36, kar prinese 9 in ta vrednost 9 gleda vse iz 9 hiš, povzema uspehe vseh ostalih nalog , ki so v tem ciklusu od 9 napravljeni in jih s povezovanjem dajejo celovit namen in misijo za novi ciklus od 9, v kolikor se oseba ne osvobodi v tej inkarnaciji, kar je vedno ena od možnosti. Ravno zaradi tega je 9 hiša kogarkoli še eden pokazatelj bodoče inkarnacije osebe oziroma njene naloge v tem življenju. Razlika med 9. in 2. hišo ( hiša naslednjega življenja) je v tem, da 2 hiša opisuje vlogo, ki jo bo Duša dobila, 9 hiša pa govori o namenu, ki jo bo imela .  V kolikor ima oseba s karmičnim številom 9 slabo postavljeno serijo 9, negativna konotacija se bo razvila v vidu neiskrenosti, nagnjenosti k prevari, kot tudi samoprevari. Ta neiskrenost osebi ne daje možnost da veruje. Slaba 9 hiša bo nastala, če vsi tisti ciklusi pred tem imajo napake in niso dobro postavljeni.

Skozi ta karmični ciklus od 9 je možno videti skozi kateri nivo dela in učenja Duša v tem življenju prehaja. Ravno tako, kot je ciklus 3 življenj sestavni del ciklusa od 9 življenj – isto ima ta ciklus od 9 življenj širši ciklus od 17 inkarnacij(3x9), ki je definiran s pozicijo lune po lunarnih hišah, ki pa so specialnost indijske astrologije.